Hvad er sklerose?


OBS - skrevet i matrs 2009. Se også 'BREAKING NEWS' på forsiden.

Multiple sklerose(MS) er en uhelbredelig, autoimmun sygdom, hvilket betyder at årsagen til sygdommen har med immunforsvaret at gøre. Sygdommen er i hjernen og centralnervesystemet. Her kan immunforsvaret ikke genkende kroppens egne celler og angriber fejlagtigt disse.

Ved disse angreb(attakker) beskadiges myelin-skeden, der omgiver nerverne og deraf kommer der nedsat signal fra hjernen videre til kroppen. Man kan sammenligne det med at man fjerner isoleringen om en ledning. Disse attakker kan danne arvæv(placks) kan ses på en MR scanning.

Man kender ikke årsagen til at nogle udvikler sklerose.

MS kan vise sig ved træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen. Mange oplever også problemer med synet.

MS rammer oftere kvinder end mænd og fordelingen er 2/3 og 1/3. Der er ca 9.500 skleroseramte i Danmark i 2009 og hvert år er der ca 350 nye tilfælde.

MS er hos 85 % fra start af attakvis sklerose, hvor angreb afveksles af perioder, hvor patienten enten er symptomfri eller har større eller mindre restsymptomer fra det seneste angreb.
Dette forløb udvikler sig oftest over ca. 10 år, til et sekundært progressivt forløb, hvor attakkerne som regel forsvinder eller bliver mindre dominerende og sygdommen skrider fremad, men med meget varierende hastighed, hos nogle personer medførende betydelig invaliditet, hos andre næsten ingen.
Inden for det attakkvise forløb er der hastigt forløbende forværring hos nogle og hos flere udvikler sygdommen sig langsomt. Nogle oplever ikke at sygdommen ændrer sig til den progressive fase - det kaldes den gode sklerose
Den primært progressive form af sygdommen, som udgør de resterende 15%, er karakteriseret ved at optræde i en noget senere aldersgruppe, nemlig først i 40-50 års alderen, hvor den attakvise optræder allerede i 20-30 års alderen, og den viser sig som en mere jævnt fremadskridende sygdom, men igen med varierende forløb, hvor nogle skrider ganske langsomt fremad og andre hastigere.

I sygdomsudviklingen kan der komme gener som vandladningsforstyrrelser, forandringer i hjernens intellektuelle funktioner (kognitive forandringer), modløshed og depression, seksuelle symptomer, smerter (kroniske eller nuralgiforme), lammelse og spasticitet.

Fremtiden ser ikke for lovende ud for skleroseramte men det er meget forskelligt hvordan sygdommen udvikler sig og hvor hurtigt det sker. Nogle lever et fint liv med sklerose mens andre havner i en kørestol efter 1. attak.

Sygdommen ALS bliver ofte omtalt i medierne som en aggressiv form for sclerose, selv om ALS er en helt anden sygdom end multipel skleroseSMS indsamling.

SÅDAN GIVER DU KR. 100,00
- se mere her

Støtte til Kenneths stamcelle behandling i februar 2010.

Indsamlingen er stoppet nu, hvor jeg har været i Costa Rica.

Af hjertet tak til Karina M. Mimoun, Sweet Chili Produktion for hendes kæmpe PR-arbejde og fundraising.

Og ikke mindst 1000 tak for Jeres flotte støtte.

Kærligst Kenneth

Reklameplads på denne side.

På sidens top ses reklamer for de firmaer, der venligst har støttet min tur til Costa Rica for at få stamcellebehandling.

  • Sådan sponsorerer dit firma.


  • Af hjertet tak.